Priser

Prisene gjelder fra 1. januar 2022. Alle beløp er i norske kroner.
(Listen oppdateres fortløpende med nye produkter, sist oppdatert 3/11-2022).

Prisene på medlemsabonnementene endres med en måneds varsel (hvis endringen overstiger KPI).

KJØP MEDLEMSABONNEMENT OG ÅRSKORT HER

Les våre medlemsvilkår HER

Se viktig informasjon om forutsetninger HER

Informasjon og forutsetninger

 
INFORMASJON

Ordinære priser som gjelder fra 1. januar 2022.
Alle barn fra 0 til 4 år må ha på godkjent badebleie i tekstil.
Ledsagere for de med nedsatt funksjonsevne er gratis.

ALDERSGRENSER

BABY (kun tilgang i badet): under 2 år
BARN (kun tilgang i badet): fra og med dato barnet fyller 2 år, til og med 14 år
UNGDOM (i badet): fra og med dato personen fyller 15 år til og med 19 år
UNGDOM (på treningssenteret): fra året personen fyller 16 år til og med 19 år
STUDENT (krever gyldig studentkort): fra og med dato personen fyller 20 år til og med 25 år
VOKSEN: fra og med dato personen fyller 20 år til og med 66 år
HONNØR: fra dato personen fyller 67 år, personer med norsk uføretrygd, blinde og døvblinde (krever legitimasjon, samt dokumentasjon)
UNGDOMSSKOLEELEVER (på treningssenteret): Ungdomsskoleelever 12-15 år som har gjennomført Bølgens kurs Trygg trening for ungdom, kan tegne Ungdomsabonnement for trening eller kombi (Krever fremlegging av Bølgens «Ungdomskortet»). Abonnementet er kun gyldig på trening hverdager mandag til fredag før kl. 17, samt lørdag og søndag kl. 12-14.

Aldersgrenser i badet med/uten følge:
  • Baby/barn 0-8 år: må ha kontinuerlig følge av svømmedyktig person over 18 år i vannet
  • Svømmdyktige barn 8-12 år: må ha kontinuerlig oppsyn av svømmedyktig person over 18 år, som ikke selv trenger å være i vannet
  • Svømmedyktig fra året barnet fyller 12 år: kan være i badet uten følge
  • Personer som ikke er svømmedyktige, uansett alder, må ha kontinuerlig følge av svømmedyktig person over 18 år i vannet
FORUTSETNINGER

Du kan kun ha ett kundeforhold hos Bølgen, men kjøpe forskjellige produkter til dette. Husk alltid på å logge deg inn med egen bruker i «Mine sider» før du handler.
7-dagers-, måneds- og årskort og abonnementer kan kjøpes via Bølgen-appen, via nettsidene eller i resepsjonen.
Uføre og funksjonshemmede får honnørpriser på alle medlemsabonnement og inngangsbilletter. Dokumentasjon må vises ved første besøk.

Klippekort og gavekort har en gyldighet på 12 mnd fra kjøpstidsdato. De kan ikke refunderes.

Alle periodekort (f.eks. årskort) og månedsabonnementer, er personlig og krever bilde registret på person som gjøres ved første besøk, samt signatur på våre abonnementsregler og vilkår. 

PT-nivåer
Les om de forskjellige PT-nivåene HER.

Inngangsarmbånd
Alle medlemmer får et inngangsarmbånd hvor all informasjon om deg og ditt medlemsabonnement vises og er din unike inngangsnøkkel til Bølgen. Pris for mistet armbånd er kr 100,-.

Gruppetimer
Gruppetimer i henholdsvis bad og sal krever at du har gyldig medlemsabonnement på Bølgen der dette er inkludert. Kun kombiabonnement med gruppetimer gir tilgang til gruppetimer både i vann og sal.
Gruppetimer kan ikke kjøpes separat, evt kan dropinbillett med gruppetimer kjøpes.

Vi henviser videre til våre medlemsvilkår og til våre regler og retningslinjer.

Vi tar forbehold om feil og mangler.

Velkommen til Bølgen Bad

Som gjest i badet kan du la dagsformen bestemme, uansett om du ønsker å svømme på egenhånd, trene i gruppe, gå kurs eller bare nyte badstuene.