Lån og leie av Bølgens arealer | Bølgen bad & aktivitetssenter
Lån og leie av Bølgens arealer, sporadisk – engangsleie

Dette gjelder sporadisk lån/leie, ikke fast for hel sesong.

Lån og leie av Bølgens arealer sesongen 2019-2020

Dette gjelder fast utlån/utleie, ikke sporadisk.

I år er fristen 1. april for å sende inn søknad om lån/leie av kommunale arealer for skoleåret 2019/2020. 

For Bølgens arealer og bassengene gjelder egne regler.

Tider i badet for idrettsaktiviteter vil bli fordelt i samarbeid med Frogn idrettsråd.

Alle som søker, vil få svar om søknaden er innvilget eller ikke
senest 1. juni. 

Søknadsfrist er 1. april 2019.