Idretten
Idretten - Seiersten stadion

Idretten

Idretten - Frognhallen

FROGNHALLEN

Etter en byggeperiode på 14 måneder ble Frognhalen åpnet 4. januar 1974. Frognhallen medførte stor økning i aktivitetene spesielt for håndballen i DFI. I 1974 i åpningsåret ble også badminton lansert som ny gruppe i DFI.

Idretten - Seiersten stadion

SEIERSTEN STADION

Seiersten stadion – eller sentralidrettsanlegget på Seiersten som det het ble åpnet 12. september 1954. DFI ønsket opprinnelig annen plassering, men grunneiere sa nei. Det var fra før av idrettsplass på Seiersten og med bidrag fra STUI (Statens Ungdoms og Idrettskontor), Frogn kommune og Drøbak kommune, samt låneopptak i idrettslaget ble banen realisert.

FROGN IDRETTSRÅD

Frogn Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Frogn kommune og være en arena for samarbeid mellom lage, kommunale myndigheter og idrettskrets. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i Frogn kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.

Logo_DFI_230x230
DFI – Drøbak-Frogn Idrettslag

Drøbak Idrettsforening ble startet 25. oktober 1918, Frogn Idrettslag i 1934. Disse to ble slått sammen etter en grundig prosess og 6. april 1946 var Drøbak-Frogn Idrettslag en realitet. DFI er i dag et stort fleridrettslag med 12 ulike særidretter, idrettsskole for barn (IGF), Seniortrim, Aktiv på Dagtid og idrettsmerkeprøver. DFI har i dag ca. 2500 medlemmer i alderen fra et halvt år til over 90 år.

Visjonen er:
«DFI skal skape idrettsglede for alle».

Logo_Multisport_230x230
Team Drøbak Multisport

Team Drøbak Multisport er et variert treningsfellesskap hvor treningsglede står i sentrum. Fysisk aktivitet står selvsagt i fokus, enten det er for mosjon eller seriøse konkurranser av ulike slag. Her er det plass til absolutt alle. Vi ønsker å motivere, vi ønsker å utfordre hverandre til å nå mål med fysisk aktivitet.

Team Drøbak multisport ønsker å skape et miljø for triathlon og multisport/adventure race konkurranser.
Bruk av naturen til fysisk aktivitet står sentralt i vårt fellesskap.

Badebyen FK

Badebyen Drøbak Fotballklubb ble offisielt stiftet høsten 2016, men har eksistert siden 2011 i form av Drøbak-Frogns 4’lag i 7. divisjon. Badebyen gjør selvsagt som Wimbledon og omfavner historien helt tilbake til tidenes morgen.

Velkommen til Bølgen Bad

Som gjest i badet kan du la dagsformen bestemme, uansett om du ønsker å svømme på egenhånd, trene i gruppe, gå kurs eller bare nyte badstuene.