Medlemsabonnement | Bølgen bad & aktivitetssenter

Velg medlemsabonnement

Medlemsabonnement, periode- og klippekort

På Bølgen bad & aktivitetssenter kan du, i tillegg til dropin/enkeltbilletter, velge å kjøpe forskjellige inngangsprodukter i form av løpende medlemsabonnement, periodekort (f.eks. årskort) og klippekort.

Disse produktene kan kjøpes hhv. til badeanlegget, til treningssenteret eller en kombinasjon av disse (både bad og trening), med eller uten gruppetimer.

Velg også mellom medlemsabonnement med og uten binding.

NB! Merk at våre medlemsabonnement løper til du selv skriftlig sider det opp, se spesifisering under Viktig informasjon lenger ned. Abonnementene har fast forskuddstrekk den 20. i måneden og trekket gjelder som betaling for den påfølgende måneden. 

Les om frys, endring og oppsigelse i medlemsvilkårene.

Se prisliste HER

Medlem - hovedbilde

Viktig informasjon - les nøye!

Månedsabonnement
 • Et nytt månedsabonnement løper fra den dagen det opprettes. Ved den første betalingen av abonnementet, belastes du for gjenværende dager i måneden abonnementet opprettes, i tillegg til den påfølgende kalendermåneden. Løpende månedsabonnement hos Bølgen bad & aktivitetssenter skal betales forskuddsvis hver måned og gjelder en hel kalendermåned. Beløpet trekkes den 20. i måneden før.
 • Ved undertegning på medlemskontrakt for månedsabonnement, aksepterer du at du blir belastet med den avtalte abonnementsavgift den 20. i hver måned til abonnementet sies opp skriftlig.
 • Oppsigelsestiden er inneværende måned + én kalendermåned. Du må derfor gi oss skriftlig beskjed før månedsskiftet, og du forplikter deg til å betale for inneværende og påfølgende måned. Sørg alltid for å ha skriftlig dokumentasjon på oppsigelsen.  
 • Oppsigelse av abonnement skal skje ved personlig registrering av endringsskjema på iPad i resepsjonen, på eget digitalt endringsskjema eller skriftlig til bolgen@bolgenbad.no
  Oppsigelsen er først gyldig når du har mottatt en bekreftelse på e-post fra Bølgen. Sørg alltid for å ha dokumentasjon på endringen. Muntlig oppsigelse er ikke gyldig!
 • Løpende månedsabonnement med binding kan ikke sies opp i bindingstiden. Når bindingstiden utløper, gjelder oppsigelsestid som over. 
 • Månedsabonnement er personlige og kan ikke deles med andre.
 • Etter endt oppsigelsestid skal adgangsarmbåndet leveres inn.
 • Les komplette medlemsvilkår HER
Periodekort

(Års-, måneds- og 7-dagers kort)

 • Periodekort er gyldige fra den dagen de kjøpes og for den tidsperioden de er kjøpt for. 
 • Periodekort er personlige og kan ikke deles med andre. 
 • Kortene er ikke refunderbare. 
Klippekort
 • Ordinære klippekort er gyldige i ett år fra kjøpsdato.
  Spesialtilpassede klippekort kan ha varierende gyldighetsperiode.
  Ubenyttede klipp tilbakebetales ikke.
 • Klippekort er ikke personlige og klippene kan deles mellom flere personer. 
 • Kortene er ikke refunderbare. 

Klippekort kjøpes i resepsjonen!

Endring/oppsigelse

Hvis du ønsker å endre eller si opp ditt løpende medlemsabonnement, eller fryse det for en periode, fyller du ut vårt endringsskjema HER evt. sender en e-post til bolgen@bolgenbad.no

Husk å trykke på «SEND» når skjemaet er ferdig utfyllt!

NB! Endringen er først gyldig når du har mottatt en bekreftelse på e-post etter at vi har registrert endringen din. Spar på all dokumentasjon!

bursdag2

Velkommen til Bølgen Bad

Som gjest i badet kan du la dagsformen bestemme, uansett om du ønsker å svømme på egenhånd, trene i gruppe, gå kurs eller bare nyte badstuene.