Kurs Trygg trening for ungdom - Bølgen bad & aktivitetssenter

Kurs: Trygg trening for ungdom

KURS 1

Tidspunkt: 20. oktober – 8. desember
Kursdager: Tirsdager kl. 14.45-15.30, 8 ganger
Kurspris: kr 1390,-
Plasser: 10 (min. 6) deltakere
Personlig trener: Bendik Bergei
Fagansvarlig: Nina J. Dobloug

KURS 2

Tidspunkt: 20. oktober – 8. desember
Kursdager: Tirsdager kl. 15.30-16.15, 8 ganger
Kurspris: kr 1390,-
Plasser: 10 (min. 6) deltakere
Personlig trener: Bendik Bergei
Fagansvarlig: Nina J. Dobloug

Oppstart 13. oktober 2020Trygg trening for ungdom fra 13 til og med 15 år

Dette kurset vil lære deg som er fra 13 til og med 15 år å bruke kroppen, gi deg mestring, økt forståelse og kunnskap om alle de gode virkningene aktivitet har på kropp og topp. Vi vil gi deg veiledning i hvordan man oppfører seg på treningssenteret og hva som skal til for å trene i studioet og/eller være med på gruppetreningstimer etter avsluttet kurs. Kurset er tilrettelagt både for de som ikke finner sin plass i idretten, men også som basistrening for unge idrettsutøvere.

Bestått kurs fører frem til Studiokortet som gir deg mulighet til å tegne Bølgens ungdomsabonnement (se mer under).

NB! Vi forutsetter minimum seks deltagere påmeldt for at kurset blir gjennomført.

Ungdomsabonnement 
Etter kurset kan ungdommene kjøpe et ungdomsabonnement i treningssenteret med mulighet til å trene i studio tirsdager og torsdager kl. 14.00 – 17.00 under oppsyn av veileder, samt delta på gruppetimer i samme tidsrom. Abonnementet kan evt. kombineres med abonnement i badet. 

 

NB! Mulig ventetid for å komme inn i badet:
Pga koronasituasjonen kan vi kun slippe inn 200 personer av gangen i badet. Det kan dermed oppstå ventetid når det er fullt. Vi oppretter ved behov køordning etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Vi må også begrense antall personer samtidig i garderoben og i øvrig anlegg.