Kurs i vann for barn

Kurs i vann for barn

Vi har flere kurstyper; babysvømming og småbarnsvømming for barn mellom 3 måneder og 8 år, samt Bølgen livredningsklubb for svømmedyktige barn fra 8 år. Våre kurs følger konseptene til Norges Livredningsselskap.
For baby- og småbarn er kurstiden er 30 minutter (45 min for de eldste barna). Livredningsklubben varer i hhv. 45 eller 60 minutter.

NB! En foresatt må bade med barnet på alle baby- og småbarnskurs!

Kurs for høstsemesteret 2024 legges ut for påmelding mandag 3. juni kl. 12!
Babysvømming

Babysvømming, et vanneventyr!

Småbarnssvømming

Vi har det gøy i vannet sammen!

Bølgen Livredningsklubb

Et alternativ til tradisjonell svømmetrening, der trivsel står i sentrum!

Babysvømming

Babysvømming, et vanneventyr!

Babysvømming, et vanneventyr!!
Vi skaper et miljø der foreldre og barn føler trygghet, har bevegelsesfrihet og harmoni. Babysvømming handler om lek, glede, samvær og fortrolighet. Samvær mellom baby og foreldre, og mellom andre småbarnsfamilier. Aktivitetene tilpasses etter alder og modning. Vi legger vekt på samarbeidet mellom foreldre og instruktør for å gi barnet de beste forutsetninger for utvikling. Barnet er hele tiden i fokus og skal trives og ha det bra i vannet.
 
Planlagte partier høsten 2024:

Baby 3-6 måneder
Onsdager:

Kl. 10.00-10.30

Kl. 11.00-11.30

Kl. 11.30-12.00

Baby 6-12 måneder
Onsdager
Kl. 10.30-11.00

Kl. 12.00-12.30

Baby 1-2 år
Onsdager
Kl. 17.00-17.30

Småbarnssvømming

Vi har det gøy i vannet sammen!

Vi har det gøy i vannet sammen!

Småbarnsvømming på Bølgen er en familieaktivitet! Gruppene er aldersinndelt. Det er en naturlig overgang fra babysvømming, men ingen forutsetning for å kunne delta på kurs. En foresatt deltar sammen med barnet i vannet for å skape en felles glede med gode, utviklende og morsomme øvelser tilpasset barnets modning og erfaring. Organisert lek, sanger/regler er våre redskap for å lære barna å mestre vannet. Vi bruker barnets egen nysgjerrighet og det sosiale miljøet i gruppen til å oppmuntre til aktivitet. Det er rom for stor bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer.

Innholdet i kursene følger barnas alder og modning. Vårt mål er at barnet utvikler mest mulig selvstendighet. Blir trygge, men også har respekt for faremomentene i vannet. Vi har fokus på selvberging og livredning, samt bedre teknikken i vannet. Vi har det gøy i vannet sammen!

 

Planlagte partier høsten 2024:

Småbarn 2-4 år
Onsdager
Kl. 17.30-18.00

Torsdager
Kl. 17.00-17.30
Kl. 17.30-18.00

Småbarn 4-6 år
Mandager
Kl. 18.00-18.30

Onsdager 
Kl. 18.00-18.3

Torsdager

Kl. 18.00-18.30

Småbarn 6-8 år
Mandager
Kl. 18.30-19.15

Onsdager
Kl. 18.30-19.15

Torsdager
Kl. 18.30-19.15

Bølgen Livredningsklubb

Et alternativ til tradisjonell svømmetrening, der trivsel står i sentrum!

Bølgen (svømme- og) livredningsklubb!

Deltakelse krever at barnet er svømmedyktig og alder fra 8 år. Vi har som mål at kursene holder høy kvalitet, samt at trivsel skal være i fokus!

Dette er et alternativ til tradisjonell svømmetrening. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet i gruppen, og opprettholder gleden ved å være aktiv i vann. Aktivitetene har elementer av selvberging og livredning, hindersvømming og «stafetter». Fokus er å utvikle gode ferdigheter på alle områder i vannet. Lek og gøy som avslutning på timen.

Innholdet i kursene følger barnas alder og modning. Vårt mål er at barnet utvikler mest mulig selvstendighet. Blir trygge, men også har respekt for faremomentene i vannet. Vi har fokus på selvberging og livredning, samt bedre teknikken i vannet. Vi har det gøy i vannet sammen!

Planlagte partier høsten 2024:

Fra 8 år, svømmedyktig
Mandager 

Kl. 17.00-17.45

Fra 9 år, svømmedyktig
Mandager 

Kl. 17.45-18.30

Onsdager 

Kl. 17.30-18.15

Fra 10 år, svømmedyktig – øvet
Onsdager

Kl. 18.15-19.15

Fra 12 år, svømmedyktig – øvet
Onsdager 

Kl. 18.15-19.15

Priser høsten 2024:

Baby- og småbarnskurs:

Prisen for kursene er todelt og består av selve kursprisen + inngang til badeanlegget for den foresatte som bader med barnet.

 1. Kurspris: kr 1375,-
 2. Inngang: Kurstilpasset klippekort med 15 klipp kr 1800,-

  Evt. årskort eller medlemsabonnement til badet
Bølgen livredningsklubb:

Prisen for kursene er todelt og består av selve kursprisen + inngang til badeanlegget for barnet.

 1. Kurspris: kr 1600,-
 2. Inngang: Kurstilpasset medlemsabonnement, kr 190,- pr måned.
  (Abonnementet konverteres til ordinært medlemsabonnement hvis barnet ikke fortsetter på kurs påfølgende semenster)

NB! Alle våre medlemsabonnement er løpende og må sies opp eller fryses hvis de ikke skal fortsette å løpe etter endt kurs – dette må gjøres skriftlig én kalendermåned før, med e-post til bolgen@bolgenbad.no eller på endringsskjema. Muntlig avtale om oppsigelse er ikke gyldig.
Les medlemsvilkårene HER

NB! Se også ØVRIG INFORMASJON!

Øvrig informasjon – LES NØYE

Påmelding/refusjon:

 • Påmeldingen er bindende. Kun ved legeerklæring etter alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie kan betalt plass sies opp, og gjenstående beløp minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner refunderes.
 • Ved påmelding etter at kurset har startet blir kursprisen antall gjenværende ganger pluss et administrasjonsgebyr på 300 kroner.
 • Hvis kurset må innstilles pga hendelser vi ikke rår over vil vi, hvis mindre enn halve kurset er gjennomført, tilbakebetale gjenværende antall ganger av kursprisen minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner.
 • Deltakere (barnet) og søsken får fortrinn ved påmelding til påfølgende kurssemester.

Annet:

 • En foresatt som ikke skal bade, kan ledsage barn til kurs i garderobe, og til og fra bassenget, uten å løse billett.
 • Aldersinndelingen i gruppene endres dersom vi ser behov for det. Dette for at barna kommer i riktig gruppe både i forhold til det sosiale miljøet og ferdighetene det har. Trivsel og trygghet er vårt fokus for å oppnå optimal læring.
 • En foresatt må bade med barnet i vannet på alle baby- og småbarnskurs!
 • Bølgen bad & aktivitetssenter tar forbehold om å kunne avlyse kurs med for få deltakere.
 • Våre kurs følger to semestre, og nye kurs starter normalt i januar og i august.
 • Ved fulltegnet kurs, kan du/dere om ønskelig stå på venteliste for inneværende kursperiode. Ta kontakt med beate.ness@bolgenbad.no.
 • Vi minner om vårt generelle foto- og mobilforbud i hele badeanlegget.

Spørsmål sendes per e-post til bolgen@bolgenbad.no

Velkommen til Bølgen Bad

Som gjest i badet kan du la dagsformen bestemme, uansett om du ønsker å svømme på egenhånd, trene i gruppe, gå kurs eller bare nyte badstuene.