Kurs i vann for barn

Vi har flere kurstyper; babysvømming og småbarnsvømming for barn mellom 3 måneder og 8 år, samt Bølgen livredningsklubb for svømmedyktige barn fra 8 år. Våre kurs følger konseptene til Norges Livredningsselskap.
For baby- og småbarn er kurstiden er 30 minutter (45 min for de eldste barna). Livredningsklubben varer i hhv. 45 eller 60 minutter.

NB! En foresatt må bade med barnet på alle baby- og småbarnskurs!

Høstsemesterets kurs legges ut for påmelding 1. juni kl. 12!

Kursene vil få oppstart i august i uke 34.

Babysvømming

Babysvømming, et vanneventyr!

Småbarnssvømming

Vi har det gøy i vannet sammen!

Bølgen Livredningsklubb

Et alternativ til tradisjonell svømmetrening, der trivsel står i sentrum!

Babysvømming

Babysvømming, et vanneventyr!

Babysvømming, et vanneventyr!!
Vi skaper et miljø der foreldre og barn føler trygghet, har bevegelsesfrihet og harmoni. Babysvømming handler om lek, glede, samvær og fortrolighet. Samvær mellom baby og foreldre, og mellom andre småbarnsfamilier. Aktivitetene tilpasses etter alder og modning. Vi legger vekt på samarbeidet mellom foreldre og instruktør for å gi barnet de beste forutsetninger for utvikling. Barnet er hele tiden i fokus og skal trives og ha det bra i vannet. 
Småbarnssvømming

Vi har det gøy i vannet sammen!

Vi har det gøy i vannet sammen!

Småbarnsvømming på Bølgen er en familieaktivitet! Gruppene er aldersinndelt. Det er en naturlig overgang fra babysvømming, men ingen forutsetning for å kunne delta på kurs. En foresatt deltar sammen med barnet i vannet for å skape en felles glede med gode, utviklende og morsomme øvelser tilpasset barnets modning og erfaring. Organisert lek, sanger/regler er våre redskap for å lære barna å mestre vannet. Vi bruker barnets egen nysgjerrighet og det sosiale miljøet i gruppen til å oppmuntre til aktivitet. Det er rom for stor bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer.

Innholdet i kursene følger barnas alder og modning. Vårt mål er at barnet utvikler mest mulig selvstendighet. Blir trygge, men også har respekt for faremomentene i vannet. Vi har fokus på selvberging og livredning, samt bedre teknikken i vannet. Vi har det gøy i vannet sammen!

Bølgen Livredningsklubb

Et alternativ til tradisjonell svømmetrening, der trivsel står i sentrum!

Bølgen (svømme- og) livredningsklubb!

Deltakelse krever at barnet er svømmedyktig og alder fra 8 år. Vi har som mål at kursene holder høy kvalitet, samt at trivsel skal være i fokus!

Dette er et alternativ til tradisjonell svømmetrening. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet i gruppen, og opprettholder gleden ved å være aktiv i vann. Aktivitetene har elementer av selvberging og livredning, hindersvømming og «stafetter». Fokus er å utvikle gode ferdigheter på alle områder i vannet. Lek og gøy som avslutning på timen.

Innholdet i kursene følger barnas alder og modning. Vårt mål er at barnet utvikler mest mulig selvstendighet. Blir trygge, men også har respekt for faremomentene i vannet. Vi har fokus på selvberging og livredning, samt bedre teknikken i vannet. Vi har det gøy i vannet sammen!

Priser høsten 2023:

Prisen for kursene er todelt og består av selve kursprisen + inngang til anlegget.

 1. Kursprisen betales ved påmelding til kurset.
 2. Inngang til badet betales i form av medlemsabonnement, årskort eller klippekort. Les medlemsvilkårene HER.
  Har du ikke medlemsabonnement, årskort eller klippekort allerede, kan du kjøpe et kurstilpasset klippekort til rabattert pris, kjøpe et ordinært årskort eller tegne et ordinært medlemsabonnement i resepsjonen før kursstart.

For baby- og småbarnskursene er det den foresatte som bader med deltakeren (barnet) som må ha gyldig inngang til badet
For Livredningsklubben er det deltakeren, altså barnet, som må må ha gyldig inngang til badet.

NB! Alle våre medlemsabonnement er løpende og må sies opp eller fryses hvis de ikke skal fortsette å løpe etter endt kurs – dette må gjøres skriftlig én kalendermåned før, med e-post til bolgen@bolgenbad.no eller på endringsskjema. Muntlig avtale er ikke gyldig.

* På baby- og småbarnskurs må foresatt som bader med barnet ha gyldig medlemsabonnement, årskort eller klippekort i badet ved Bølgen bad & aktivitetssenter. Kursprisen inkluderer kursdeltaker (barnet). NB! Medlemsabonnement og årskort er personlige og kan ikke deles med andre.
** På Livredningsklubben må kursdeltaker (barnet) ha gyldig medlemsabonnement, årskort eller klippekort i badet ved Bølgen bad & aktivitetssenter.

NB! Se ØVRIG INFORMASJON under presentasjonen av kursene!

Øvrig informasjon – LES NØYE

Påmelding/refusjon:

 • Påmeldingen er bindende. Kun ved legeerklæring etter alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie kan betalt plass sies opp, og gjenstående beløp minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner refunderes.
 • Ved påmelding etter at kurset har startet blir kursprisen antall gjenværende ganger pluss et administrasjonsgebyr på 300 kroner.
 • Hvis kurset må innstilles pga hendelser vi ikke rår over vil vi, hvis mindre enn halve kurset er gjennomført, tilbakebetale gjenværende antall ganger av kursprisen minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner.
 • Deltakere (barnet) og søsken får fortrinn ved påmelding til påfølgende kurssemester.

Annet:

 • En foresatt som ikke skal bade, kan ledsage barn til kurs i garderobe, og til og fra bassenget, uten å løse billett.
 • Aldersinndelingen i gruppene endres dersom vi ser behov for det. Dette for at barna kommer i riktig gruppe både i forhold til det sosiale miljøet og ferdighetene det har. Trivsel og trygghet er vårt fokus for å oppnå optimal læring.
 • En foresatt må bade med barnet i vannet på alle baby- og småbarnskurs!
 • Bølgen bad & aktivitetssenter tar forbehold om å kunne avlyse kurs med for få deltakere.
 • Våre kurs følger to semestre, og nye kurs starter normalt i januar og i august.
 • Ved fulltegnet kurs, kan du/dere om ønskelig stå på venteliste for inneværende kursperiode. Ta kontakt med beate.ness@bolgenbad.no.
 • Vi minner om vårt generelle foto- og mobilforbud i hele badeanlegget.

Spørsmål sendes per e-post til bolgen@bolgenbad.no

Velkommen til Bølgen Bad

Som gjest i badet kan du la dagsformen bestemme, uansett om du ønsker å svømme på egenhånd, trene i gruppe, gå kurs eller bare nyte badstuene.