Kurs i vann for barn 2020h - Bølgen bad & aktivitetssenter

KURS I VANN FOR BARN

VELKOMMEN TIL VÅRE KURS I VANN FOR BARN HØSTEN 2020!

Vi har flere kurstyper; babysvømming og småbarnsvømming for barn mellom 3 måneder – 8 år, samt Bølgen Livredningsklubb for svømmedyktige barn fra 8 år. Våre kurs følger konseptene til Norges Livredningsselskap.

For baby- og småbarn er kurstiden er 30 minutter  (45 min for de eldste barna). Livredningsklubben varer i hhv. 45 eller 60 minutter.

NB! En foresatt må bade med barnet på alle baby- og småbarnskurs!

Høstens kurs starter opp i august – meld deg på i dag!
Dersom kurset dere ønsker å delta på er fullt, og du ønsker å stå på venteliste kan dere gjerne ta kontakt med beate.ness@bolgenbad.no

BABYSVØMMING, 3 – 24 måneder

Babysvømming, et vanneventyr!
Dette kurset er for babyer mellom 3 og 24 måneder. Vi skaper et miljø der foreldre og barn føler trygghet, har bevegelsesfrihet og harmoni. Babysvømming handler om lek, glede, samvær og fortrolighet. Samvær mellom baby og foreldre, og mellom andre småbarnsfamilier. Aktivitetene tilpasses individuelt.

ONSDAG
Baby 3-6 måneder

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 11.00-11.30
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Baby 6-12 måneder

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 10.30-11.00
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Baby 6-12 måneder

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 11.30-12.00
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Baby 1-2 år

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 17.00-17.30
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

SMÅBARNSSVØMMING, 2 – 8 ÅR

Småbarnssvømming er en organisert vannaktivitet for barn fra 2-8 år. Gruppene er aldersinndelt og det er en naturlig overgang fra babysvømming, men det er ingen forutsetning at barnet har deltatt på babysvømming. Én voksen deltar med barnet i vannet.

Lek og sang/regler er vårt redskap til å lære barna å mestre vannet. Vi bruker barnets egen nysgjerrighet og det sosiale miljøet i gruppen til å oppmuntre til aktivitet. Det er rom for stor bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer.

Innholdet i kursene styres i forhold til barnas alder og modning. Vi har som mål at barnet skal utvikle mest mulig selvstendighet. Bli trygge, men også ha respekt for faremomentene i vannet. Vi har fokus på selvberging og livredning, samt bedre teknikken i vannet. Vi har det gøy sammen med masse lærerike aktiviteter som føles som en lek!

ONSDAG
Småbarn 2-3 år

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 17.30-18.00
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Småbarn 3-5 år

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 18.00-18.30
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Småbarn 5-7 år

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 18.30-19.15
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 45 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Beate
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

TORSDAG
Småbarn 2-3 år

Kursperiode:
20. august – 3. desember
Tidspunkt: Kl. 17.00-17.30
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Karoline
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

TORSDAG
Småbarn 3-4 år

Kursperiode:
20. august – 3. desember
Tidspunkt: Kl. 17.30-18.00
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Karoline
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

TORSDAG
Småbarn 4-6 år

Kursperiode:
20. august – 3. desember
Tidspunkt: Kl. 18.00-18.30
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 30 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Karoline
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

TORSDAG
Småbarn 6-8 år

Kursperiode:
20. august – 3. desember
Tidspunkt: Kl. 18.30-19.15
Basseng: Terapibassenget
Varighet: 45 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Karoline
Plasser: 9
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

BØLGEN LIVREDNINGSKLUBB , SVØMMEDYKTIGE FRA 8 ÅR

Bølgen (svømme- og) livredningsklubb! Deltakelse krever at barnet er svømmedyktig og alder fra 8 år. Vi har som mål at kursene holder høy kvalitet, samt at trivsel skal være i fokus! Et alternativ til tradisjonell svømmetrening. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet i gruppen, og opprettholder gleden ved å være aktiv i vann. Aktivitetene har elementer av selvberging og livredning, hindersvømming og «stafetter». Fokus er å utvikle gode ferdigheter på alle områder i vannet. Lek og gøy som avslutning på timen.

MANDAG
Livredningsklubben fra 8 år, svømmedyktig

Kursperiode:
17. august – 30. november
Tidspunkt: Kl. 17.00-17.45
Basseng: Bølgebassenget
Varighet: 45 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Julie
Plasser: 10
Kurspris: 
Se «Viktig informasjon» lenger ned

MANDAG
Livredningsklubben fra 9 år, svømmedyktig

Kursperiode:
17. august – 30. november
Tidspunkt: Kl. 17.45-18.30
Basseng: Idrettsbassenget
Varighet: 45 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Julie
Plasser: 10
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Livredningsklubben fra 9 år, svømmedyktig – øvet

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 17.30-18.30
Basseng: Idrettsbassenget
Varighet: 60 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Karoline
Plasser: 10
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

ONSDAG
Livredningsklubben fra 10 år, svømmedyktig – øvet

Kursperiode:
19. august – 2. desember
Tidspunkt: Kl. 18.30-19.30
Basseng: Idrettsbassenget
Varighet: 60 minutter
Antall kursdager: 15
Instruktør: Julie
Plasser: 10
Kurspris: Se «Viktig informasjon» lenger ned

Viktig informasjon - les nøye!

Påmelding:

 • Påmelding til kursene gjøres på denne nettsiden via knappene under hvert kurs (vi anbefaler å benytte PC/Mac ved påmelding, og ikke mobil), eller fra Bølgen-appen.
 • Ved påmelding oppgir du først foresattes kontaktinformasjon, og videre må barnets navn og fødselsdato fylles inn.
 • Husk å huke av for at foresatte ikke er deltaker!
 • Påmeldingen er bindende. Kun ved legeerklæring etter alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie kan betalt plass sies opp, og gjenstående beløp minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner refunderes.
 • Deltakere i forrige semester får tilgang til informasjon om og påmelding til kursene i påfølgende semester før kursene markedsføres utad.

Priser høsten 2020:

Betaling for kurs ved Bølgen bad & aktivitetssenter er todelt og består av selve kursprisen + inngang til anlegget. Kursprisen betales ved påmelding til kurset. Inngangsprisen betales i form av medlemsabonnement, årskort, klippekort eller enkeltbillett. Har du ikke medlemsabonnement, kan du kjøpe inngang i resepsjonen før kursstart.
For baby- og småbarnskursene er det den foresatte som bader med deltakeren (barnet) som må kjøpe inngang, mens for Livredningsklubben er det deltakeren, altså barnet, som må kjøpe inngang.

* For å få medlemspris til høstens baby- og småbarnskurs må foresatt som bader med barnet ha gyldig medlemsabonnement i badet ved Bølgen bad & aktivitetssenter. Kursprisen inkluder kursdeltaker (barnet). NB! Medlemsabonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre.
** For å få medlemspris til høstens Livredningsklubb må kursdeltaker (barnet) ha gyldig medlemsabonnement i badet ved Bølgen bad & aktivitetssenter.

Når én foresatt er opptatt i bassenget med ett barn og annet barn skal delta på påfølgende kurs, kan annen foresatt ledsage disse barna til og fra bassenget og garderobe mellom timene, uten å løse billett.

Refusjon: 

 • Påmeldingen er bindende. Kun ved legeerklæring etter alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie kan betalt plass sies opp, og gjenstående beløp minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner refunderes.
 • Hvis kurset må innstilles pga uforutsette hendelser, vil vi tilbakebetale gjenværende antall ganger av kursprisen minus et administrasjonsgebyr på 300 kroner.
 • Ved påmelding etter at kurset har startet blir kursprisen antall gjenværende ganger pluss et administrasjonsgebyr på 300 kroner.

Annet:

 • Dersom kurset dere ønsker å delta på er fullt, og du ønsker å stå på venteliste kan dere gjerne ta kontakt med beate.ness@bolgenbad.no
 • Aldersinndelingen i gruppene kan endres dersom vi ser behov for det. Vi vil påse at barna kommer i riktig gruppe både i forhold til det sosiale miljøet og ferdighetene det har. Trivsel og trygghet er vårt fokus for å oppnå optimal læring.
 • En foresatt må bade med barnet i vannet på alle baby- og småbarnskurs!
 • Det er ikke anledning for andre foresatte enn den som bader med barnet på baby- og småbarnskursene eller foresatte til deltakere i Livredningsklubben å oppholde seg i bassengområdet mens kurset pågår. Disse henvises til f.eks. kaféområdet utenfor badet.
 • Bølgen bad & aktivitetssenter tar forbehold om å kunne avlyse kurs med for få deltakere.
 • Våre kurs følger to semestre, og nye kurs starter normalt i januar og i august.

Spørsmål sendes per e-post til  bolgen@bolgenbad.no

Beate Næss

Treningsansvarlig Bad, Bølgen bad & aktivitetssenter

Bakgrunn som hovedinstruktør og praksisinstruktør i Baby- og småbarnsvømming. Instruktør i vannaerobic, førstehjelp og livredning. Instruktør på treningssenter. Tidligere aktiv svømmer og utdannet førskolelærer. Beate har jobbet med svømmeopplæring siden 1989 og på fulltid siden 2000. Nå er hun også en del av Bølgen teamet og er med på å utvikle tilbudet for store og små i bassengene.

NB! Mulig ventetid for å komme inn i badet:
Pga koronasituasjonen kan vi kun slippe inn 200 personer av gangen i badet. Det kan dermed oppstå ventetid når det er fullt. Vi må også begrense antall personer samtidig i garderoben og i øvrig anlegg.