Barnepass | Bølgen bad & aktivitetssenter | Drøbak

Barnepass

Velkommen til barnepassen på Bølgen
Pga. koronasituasjonen er barnepassen stengt inntil videre.

 

Sikkerhets- og trivselsregler for barnepass på Bølgen

  • I barnepassen kan det oppholde seg maksimalt seks barn av gangen, av disse kan fire barn være under 3 år.
  • Barnet kan oppholde seg i barnepassen i opptil 2 timer.
  • Nedre aldersgrense er 6 måneder og øvre aldersgrense er 6 år.
  • Alle barn skal skrives inn og kvitteres ut av samme foresatte som leverer, eventuelt må det avtales på forhånd at den andre foresatte henter.
  • Foresatte må oppholde seg på Bølgen og må avgi informasjon om hvor i bygget vedkommende oppholder seg mens barnet (barna) oppholder seg i barnepassen.
  • Foresatte blir kontaktet hvis barn er utilpasse/gråter mye, føler seg dårlig og hvis det eventuelt er nødvendig med bleieskift. De ansatte må passe på alle barna og kan derfor ikke skifte bleier.
  • Barnet kan trenge tid til tilvenning, og det forventes at foresatte setter av tid til dette.
  • Mat og drikke skal ikke medbringes i barnepassen, med unntak av vann og morsmelkserstatning.
  • Barnepassområdet hos Bølgen kan kun brukes når barnepassen er åpen.

Mulig ventetid for å komme inn i badet:
Pga koronasituasjonen kan vi kun slippe inn 200 personer av gangen i badet. Det kan dermed oppstå ventetid når det er fullt. Vi må også begrense antall personer samtidig i garderoben.

SKLIEN – NÅ MED TUNELL – OG BØLGEBASSENGET ER IGJEN ÅPNE!