Barnepass | Bølgen bad & aktivitetssenter | Drøbak

Barnepass

Velkommen til barnepassen på Bølgen
Pga. koronasituasjonen er barnepassen stengt inntil videre.

 

Sikkerhets- og trivselsregler for barnepass på Bølgen

 1. Plass i barnepassen tildeles ved oppmøte og det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder. 
 2. Barnepass er inkludert i medlemsabonnementene, for andre gjelder enkletbillett eller klippekort til barnepassen. 
 3. I barnepassen kan det oppholde seg maksimalt seks barn av gangen, av disse kan fire barn være under 3 år. Ansatte forbeholder seg retten til å sette begrensninger til antall barn i passen til enhver tid. 
 4. Barnet kan oppholde seg i barnepassen i opptil 2 timer. 
 5. Nedre aldersgrense er 6 måneder og øvre aldersgrense er 6 år. 
 6. Alle barn skal skrives inn og kvitteres ut av samme foresatte som leverer, eventuelt må det avtales på forhånd at annen foresatte henter. 
 7. Foresatte må oppholde seg på Bølgen og må avgi informasjon om hvor i bygget vedkommende oppholder seg mens barnet (barna) oppholder seg i barnepassen. 
 8. Foresatte blir kontaktet hvis barn er utilpasse/gråter mye, føler seg dårlig og hvis det eventuelt er nødvendig med bleieskift.  
 9. Barnet kan trenge tid til tilvenning, og det forventes at foresatte setter av tid til dette. 
 10. Mat og drikke skal ikke medbringes i barnepassen, med unntak av vann og morsmelkserstatning. 
 11. Utover barnepassens åpningstider tillates det etter avtale med resepsjonist at barn over 6 år kan benytte lokalet på foresattes ansvar.    

14. juni til 22. august har vi sommeråpningstider!!

NB! Tirs- og torsdager åpner vi 06.15. Alle andre dager åpner vi kl. 09.00
🌞 VELKOMMEN! 🌞

Se alle åpnings- og stengetidene HER