Barnepass | Bølgen bad & aktivitetssenter | Drøbak

Barnepass

Velkommen til barnepassen på Bølgen

Barnepassens åpningstider:

Åpningstider fra og med 1. mars 2020:

Tirsdag og torsdag 09.00 – 12.00 og 16.00 – 20.00
Lørdag og søndag 09.00 – 12.00
Helligdager 09.00 – 13.00
Egne tider for sommerferien

Åpningstidene kan endres uten varsel.

Det er for tiden ikke anledning til å forhåndsbestille plass i barnepassen.
Plass tildeles ved oppmøte og det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

 

Barnepass er inkludert i medlemsabonnementene, for andre gjelder enkletbillett eller klippekort, se vår prisliste HER >>>

Sikkerhets- og trivselsregler for barnepass på Bølgen

  • I barnepassen kan det oppholde seg maksimalt seks barn av gangen, av disse kan fire barn være under 3 år.
  • Barnet kan oppholde seg i barnepassen i opptil 2 timer.
  • Nedre aldersgrense er 6 måneder og øvre aldersgrense er 6 år.
  • Alle barn skal skrives inn og kvitteres ut av samme foresatte som leverer, eventuelt må det avtales på forhånd at den andre foresatte henter.
  • Foresatte må oppholde seg på Bølgen og må avgi informasjon om hvor i bygget vedkommende oppholder seg mens barnet (barna) oppholder seg i barnepassen.
  • Foresatte blir kontaktet hvis barn er utilpasse/gråter mye, føler seg dårlig og hvis det eventuelt er nødvendig med bleieskift. De ansatte må passe på alle barna og kan derfor ikke skifte bleier.
  • Barnet kan trenge tid til tilvenning, og det forventes at foresatte setter av tid til dette.
  • Mat og drikke skal ikke medbringes i barnepassen, med unntak av vann og morsmelkserstatning.
  • Barnepassområdet hos Bølgen kan kun brukes når barnepassen er åpen.

Bølgen planlegger å gjenåpne for publikum 15. juni!

Kunder som har avtale til Bølgen helseklinikk eller på helsestsasjonen eller andre tjenester fra EPA er velkomne inn til sin time hverdager mellom kl. 8 og 16.

Besøksrestriksjoner gjelder fortsatt: Det betyr at hvis du ikke er frisk, uansett årsak, eller er i karantene skal du ikke møte til din avtale. Dette av hensyn til andre kunder, små barn som skal til helsestasjonen og ansatte.
Ved brudd på dette vil man bli bortvist fra anlegget. For ny time, ta kontakt med enheten.