Gongbad/avspenning og Sjelen - Bølgen bad & aktivitetssenter

Gongbad/avspenning og Sjelen

Søndag 28. november 2021 kl. 11.30 – 13.30 ønsker lege, psykiater og forfatter, Jan Karlseng og Bølgens Aud Anita Hansen (MediYogaterapeut og psykiatrisk sykepleier) velkommen til foredrag og presentasjon av boken «Sjelen» + avspenning med gongbad.
En forståelse og undringsstund om kropp, sinn og sjel. Tanker fra boka «Sjelen», MediYogaens grunnsyn, og en utvidet forståelse og nysgjerrighet av mennesket.

Bli med på Gongbad!
I Gongavspenningen mottar du lydene og vibrasjonene fra Gongene, syngebollene, koshiklokkene. Gongene regnes som hellige instrumenter som vibrerer og innehar alle vibrasjonene i universet. Lydmassasjen virker på cellenivå, og kan løse opp i blokkeringer på alle plan, i kropp og sinn.
Målet med gongbad er å gi slipp på stress, gi seg over til vibrasjonene av gongen, og la lydbølger ta deg med på en reise i din egen kropp. Gongbad øker energiflyten i kroppen, og derved styrker det kroppens evne til å balansere seg selv, gi klarere tanke og et høyere bevissthetsnivå.

Pris: kr 250,-

Påmelding HER>>>

Du er kanskje også intressert i dette?