Medlemsvilkår

Bølgen bad & aktivitetssenter tilbyr produkter og tjenester for å bedre folkehelsen. Følgende vilkår gjelder for deg som tegner løpende medlemsabonnement – med eller uten binding, og for deg som kjøper års- eller månedskort eller klippekort.

Kundeforhold

Hvis du registrerer deg på våre nettsider eller i resepsjonen for å kjøpe et abonnement eller et kurs blir du registrert som kunde på Bølgen bad & aktivitetssenter. Hver person kan kun ha ett kundeforhold registrert på seg. Hver kunde kan ha flere ulike typer abonnement knyttet til seg, i tillegg til eventuelle kurs eller andre produkter.

Er du under 18 år må en foresatt samtykke til ditt medlemsabonnement og signere sammen med deg.

Barn, frem til det året det fyller 12 år, og personer som ikke er svømmedyktige, må ledsages i badet av en voksen svømmedyktig person over 18 år.

Administrasjon av ditt kundeforhold

Som kunde er du ansvarlig for til enhver tid å holde din kundeinformasjon oppdatert.
Du kan selv administrere ditt kundeforhold på «Mine sider» via våre nettsider www.bolgenbad.no. Alle henvendelser angående f.eks. frys eller endring av abonnement, kan sendes via endringsskjema, eller rettes til kundeservice på e-post bolgen@bolgenbad.no.
(Endringen er først gyldig når du har mottatt bekreftelse fra Bølgen. Sørg alltid for å ha skriftlig dokumentasjon på endringen. Muntlig oppsigelse er ikke gyldig!)

Opprettelse og betaling av månedsabonnement

Løpende månedsabonnement hos Bølgen bad & aktivitetssenter skal betales forskuddsvis hver måned og gjelder en hel kalendermåned.

Et nytt månedsabonnement løper fra den dagen i den måneden det opprettes. Ved den første betalingen av abonnementet, belastes du for gjenværende dager i måneden abonnementet opprettes med tillegg av den påfølgende kalendermåneden.

Ved undertegning på medlemskontrakt for månedsabonnement, aksepterer du at du blir belastet med den avtalte abonnementsavgift den 20. i hver måned.

Vi oppfordrer alle til å opprette og akseptere repeterende kortbetaling ved å legge inn kortfullmakt for abonnementsavgiften på «Mine sider» på www.bolgenbad.no. Betalingsopplysningene kan også endres på «Mine sider» på www.bolgenbad.no. Du er selv ansvarlig for til enhver tid å ha korrekte betalingsopplysninger og alltid påse at betalingskortet er gyldig.

For kjøp av andre tjenester godkjenner du også at kjøp godkjent av deg kan trekkes direkte fra det samme kortet som du har registrert.

For personer under 18 år må foresatte stå som ansvarlig betaler.

Dersom betalingskort ikke blir registrert vil faktura utsendes på e-post. Det er kunden som selv må påse riktig registrering av e-post-adresse. Registrerte kundeopplysninger hos Bølgen bad & aktivitetssenter finner du på signert kontrakt.

Bølgen bad & aktivitetssenter sender ut påminnelser via e-post for ubetalte kjøp, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter første betalingspåminnelse sendes utestående beløp til inkasso.

Klippekort og årskort

Klippekort og årskort skal betales forskuddsvis. De er gyldige i ett år fra kjøpsdato. Kortene er ikke refunderbare. Klippekort er ikke personlige og kan deles mellom flere personer.

Klippekort PT-timer

Kjøp av klippekort til PT-timer betales forskuddsvis og kjøpes i resepsjonen. Klippene er gyldige i ett år fra kjøpsdato.

Ubenyttede klipp refunderes kun ved legeerklæring som spesifiserer at man ikke kan trene i gjenstående tid av kontrakten. Et slikt refusjonskrav må gjøres gjeldende senest én måned før utløpet av kontrakten.

Se øvrige vilkår og forutsetninger på kontrakten mellom deg og din personlige trener.

Adgangsarmbånd til Bølgen

Alle abonnement du tegner, eller kurs du melder deg på hos Bølgen bad & aktivitetssenter, er personlige.

Armbåndet ditt knyttes til det abonnementet eller kurs du har kjøpt som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter og gir deg tilgang til gruppetimer, yoga, bad eller kursgrupper i henhold til det abonnementet eller kurset du har kjøpt.

Adgangsarmbånd får du ved første besøk på Bølgen. Pass alltid på at du har med adgangsarmbåndet ditt. Dette fungerer som adgangskort og skapnøkkel ved besøk. Om armbåndet mistes eller skades, vil nytt bli utstedt mot et gebyr på kr 100,-.

Adgangsarmbåndet skal ikke gis bort, lånes bort eller overlates til andre. Det er heller ikke tillatt å slippe inn uvedkommende ved hjelp av eget adgangsarmbånd. Brudd på disse retningslinjene anses som brudd på denne avtalen.

Konsekvenser ved ugyldig adgangspassering:

  • Legitimasjon må fremvises
  • Informasjon om forholdet registreres i våre systemer
  • Gebyr på kr 500 må betales før du forlater Bølgen (dersom dette ikke er mulig vil du få utsendt en faktura)
  • For personer under 18 år vil Bølgen kontakte foresatte
  • Er du medlem og har lånt bort ditt medlemsarmbånd vil vi vurdere oppsigelse av abonnementet uten refusjon av gjenstående innbetalt beløp.
  • Ved all sniking, tyveri eller misbruk av medlemskap, vil det vurderes politianmeldelse.
Oppsigelse og oppsigelsestid

Alle abonnement har forskuddsvis betaling. Beløpet trekkes den 20. i måneden før.

Oppsigelse av abonnement skal skje ved personlig registrering av endringsskjema på iPad i resepsjonen, på eget digitalt endringsskjema eller skriftlig til bolgen@bolgenbad.no.
Oppsigelsen er først gyldig når du har mottatt bekreftelse fra Bølgen. Sørg alltid for å ha skriftlig dokumentasjon på oppsigelsen. Muntlig oppsigelse er ikke gyldig!

Oppsigelsestiden er en kalendermåned, og abonnementet løper ut påfølgende måned. Du må altså gi oss skriftlig beskjed før månedsskiftet, og du forplikter deg til å betale for inneværende og påfølgende måned. 

Løpende månedsabonnement med ett års binding kan ikke sies opp i bindingstiden. Når bindingstiden utløper, gjelder oppsigelsestid som over.

Etter endt oppsigelsestid skal adgangsarmbåndet leveres inn.

Å fryse et abonnement eller årskort

Det er mulig å fryse våre abonnementer/årskort i minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder i løpet av ett år. Løpende månedsabonnement med bindingstid kan fryses maksimalt én (1) måned.

Frysing av abonnement/årskort skal skje ved personlig registrering av endringsskjema på iPad i resepsjonen, på eget digitalt endringsskjema eller skriftlig til bolgen@bolgenbad.no
Endringen er først gyldig når du har mottatt bekreftelse fra Bølgen. Sørg alltid for å ha skriftlig dokumentasjon på endringen. Muntlig avtale om frys er ikke gyldig!

Frysingen må registreres minimum 31 dager før den måneden fryseperioden starter, det vil si en hel kalendermåned før fryseperioden. Fryseperioden skal alltid være hele måneder og er gebyrfri.
For årskort vil avtalt fryseperiode flytte gyldighetstiden på årskortet tilsvarende.

NB! Kun ved nyoppstått sykdom/skadetilfelle av abonnent kan abonnement fryses umiddelbart. Legeerklæring må leveres og frysetiden starter fra og med meldingsdato. Ingen tilbakedatering godkjennes. Meldingen sendes og dokumenteres som beskrevet over. 

Angrerett

Ved tegning av abonnement eller kurs via Internett har du som kunde 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven § 20 jf. § 21, kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt. Melding om bruk av angreretten må gis til Bølgen bad & aktivitetssenter innen fristen, og kan sendes på e-post til bolgen@bolgenbad.no.

Link til skjema for angrerett.

Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Du som kunde må sørge for at dette kan dokumenteres.

Du kan benytte tilbudene du har kjøpt hos Bølgen bad & aktivitetssenter når du har mottatt bekreftelse for kjøp. Dersom du benytter Bølgen bad & aktivitetssenter før utløpet av angrefristen må du betale denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 26. Prisen du belastes er kr 100,- per gang. Hvis adgangsarmbånd er utlevert, må dette returneres dersom angreretten benyttes, ellers vil du også bli belastet kr 100 for adgangsarmbåndet.

Sikkerhet, regler og retningslinjer

Kunder hos Bølgen bad & aktivitetssenter skal gjøre seg kjent med Sikkerhetsplanen for treningslokalene og badet. Dette er en tegning av lokalene med informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje der du trener / bader.
Det er tre hjertestartere på Bølgen, én i hovedresepsjonen, én i badet og én i Frognhallen.

Bølgen bad & aktivitetssenter er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av kundens personlige eiendeler som er tatt med til anlegget. Kunden er selv ansvarlig for dette.

Bølgen bad & aktivitetssenter anmoder kunder om ikke å ta med seg verdisaker ved besøk ved anlegget.

Som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for anlegget generelt, trening og bad. I badet ber vi deg sette deg ekstra godt inn i våre baderegler. Du står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for deg selv eller andre når du oppholder deg på Bølgen bad & aktivitetssenter. Oppdaterte regler og retningslinjer finner du på www.bolgenbad.no

Oppsigelse / utestengelse

Bølgen bad & aktivitetssenter kan uten forvarsel, si opp kundeavtalen ved brudd på kunde- og abonnementsvilkårene eller våre regler og retningslinjer. Innbetalt avgift vil ikke bli refundert.

Antidoping

Bølgen bad & aktivitetssenter har avtale med Antidoping Norge om å være et Rent senter for å fremme et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på Bølgen treningssenter.
Bruk av dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre, se www.antidoping.no, tolereres derfor ikke blant våre kunder.
Medlemmer som besitter, erverver, innfører og distribuerer dopingmidler misligholder sin medlemsavtale med Bølgen bad & aktivitetssenter. Dette gir Bølgen bad & aktivitetssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold.
Bølgen bad & aktivitetssenter har avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan den mistenkte bli innkalt til en samtale og evt. dopingkontroller.
Alle medlemmer av Bølgen treningssenter må signere medlemsvilkårene som inkluderer disse reglene. Dersom et medlem ikke signerer medlemsvilkårene, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtale, og Bølgen bad & aktivitetssenter har anledning til å heve avtalen.

Personvern og personvernerklæring

Ved registrering av ditt kundeforhold hos Bølgen bad & aktivitetssenter samtykker du til at Bølgen bad & aktivitetssenter innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet og for å optimalisere vårt tjenestetilbud og våre åpningstider. I den forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ditt personlige adgangsarmbånd. Dette gir oss blant annet mulighet til å yte bedre service.

Som kunde kan du samtykke til at Bølgen bad & aktivitetssenter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og informasjon om nye tilbud og tjenester. Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv administrerer via «Mine sider».

All informasjon lagret i Bølgen bad & aktivitetssenter kundedatabase vil kun benyttes internt. Bølgen bad & aktivitetssenter vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, samt ved en eventuell politisak.

Informasjon lagret ved inngåelse av kundeforholdet vil bli slettet senest 12 måneder etter oppsigelse av kundeforholdet. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Drøbak Frogn Idrettsarena KF, org nr 918 347 151.

Du kan lese hele vår personvernerklæring og informasjon om bruk av informasjonskapsler via vår nettside www.bolgenbad.no/personvernerklaering/

Bølgen bad & aktivitetssenter rettigheter

Bølgen bad & aktivitetssenter kan uten forvarsel indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men begrenset til 5 % pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

Bølgen bad & aktivitetssenter kan tilpasse tilbudet og åpningstidene, samt holde stengt eller redusere tilbudet basert på medlemmenes etterspørsel eller i forbindelse med sesongsvingninger, helligdager og vedlikeholdsarbeid. Deler, eller hele anlegget kan også holdes stengt av andre årsaker.
Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter.
Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å endre kunde- og abonnementsvilkårene.

Endringer som har innvirkning på kundene vil bli varslet.

Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å fakturere kunder som påfører bygg og/eller inventar ekstrakostnader gjennom utilbørlig behandling av utstyr og innredninger, misbruker manuell eller automatisk brannmelder eller annen uønsket og skadeforvoldende adferd.

Ved uforutsigbare hendelser

Bølgen bad & aktivitetssenter kan bli stengt for kortere eller lengre perioder pga uforutsette hendelser som går utover sikkerhet for ansatte, kunder eller anlegg, (dette kan for eksempel være naturkatastrofer, større tekniske problemer som ikke raskt lar seg løse, sykdom blant ansatte, etc.)

Kunden er selv ansvarlig for sitt medlemsabonnement ved slike hendelser, og kan administrere dette skriftlig ved personlig registrering av endringsskjema på iPad i resepsjonen, på eget digitalt endringsskjema eller skriftlig til bolgen@bolgenbad.no
Sørg alltid for å ha skriftlig dokumentasjon på endringen.

Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

Bølgen bad og aktivitetssenter er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av bad og treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Bølgen bad & aktivitetssenter sin kontroll og som Bølgen bad og aktivitetssenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force majeure).

Kunde- og abonnementsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom kunde og Bølgen bad & aktivitetssenter skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Bølgen bad & aktivitetssenter / Drøbak Frogn Idrettsarena KF Drøbak, 1. november 2021

Endringer:
21. mars 2022 – Revidert avsnitt om Antidoping

 

Velkommen til Bølgen Bad

Som gjest i badet kan du la dagsformen bestemme, uansett om du ønsker å svømme på egenhånd, trene i gruppe, gå kurs eller bare nyte badstuene.